Skip til indhold

Bestilt før 23:00 = Afsendt i dag

Betal senere med

Gratis levering ved køb over 299 kr

  Vilkår og betingelser

  Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

  Fortolkning og definitioner

  Fortolkning

  De ord, hvis begyndelsesbogstav er skrevet med stort, har en betydning, der er defineret på følgende betingelser. De følgende definitioner har samme betydning, uanset om de optræder i ental eller flertal.

  Definitioner

  I forbindelse med disse vilkår og betingelser:

  • Affilieret en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50 % eller mere af aktierne, kapitalandele eller andre værdipapirer med stemmeret til valg af direktører eller anden ledelsesmyndighed.

  • Konto betyder en unik konto, der er oprettet til dig for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste.
   (Virksomhed) (omtalt som enten “virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores” i denne aftale) henviser til Luxaliva.

  • Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til Tjenesten, f.eks. en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.

  • Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag sendt af dig vedrørende egenskaber, ydeevne eller funktioner i vores tjeneste.

  • Varer henviser til de varer, der udbydes til salg på Tjenesten.

  • Ordrer henviser til en anmodning fra dig om at købe varer fra os.

  • Tjeneste henviser til webstedet.

  • Vilkår og betingelser (også kaldet “Vilkår”) henviser til disse Vilkår og betingelser, som udgør hele aftalen mellem Dig og Selskabet vedrørende brugen af Tjenesten.

  • Tredjeparts sociale medietjeneste henviser til alle tjenester eller indhold (herunder data, oplysninger, produkter eller tjenester) leveret af en tredjepart, som kan vises, inkluderes eller gøres tilgængelige af Tjenesten.

  • Hjemmeside henviser til Luxaliva, som er tilgængelig fra https://www.luxaliva.dk

  • Du betyder den person, der får adgang til eller bruger Tjenesten, eller den virksomhed eller anden juridisk enhed, på hvis vegne en sådan person får adgang til eller bruger Tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

   

  Anerkendelse

  Dette er de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af denne tjeneste og den aftale, der gælder mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser fastsætter alle brugeres rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af tjenesten.

  Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af, at du accepterer og overholder disse Vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger Tjenesten.

  Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig med nogen del af disse vilkår og betingelser, må du ikke få adgang til tjenesten.

  Du erklærer, at du er over 18 år. Virksomheden tillader ikke personer under 18 år at bruge tjenesten.

  Din adgang til og brug af Tjenesten er også betinget af, at du accepterer og overholder Virksomhedens privatlivspolitik. Vores fortrolighedspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller webstedet, og fortæller dig om dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger og om, hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores privatlivspolitik omhyggeligt, før du bruger vores tjeneste.

   

  Afgivelse af ordrer på varer

  Ved at afgive en ordre på varer via tjenesten garanterer du, at du er juridisk i stand til at indgå bindende kontrakter.

  Dine oplysninger

  Hvis du ønsker at afgive en ordre på varer, der er tilgængelige på Tjenesten, kan du blive bedt om at give visse oplysninger, der er relevante for din ordre, herunder, uden begrænsning, dit navn, din e-mail, dit telefonnummer, dit kreditkortnummer, dit kreditkortdatos udløbsdato, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.

  Du erklærer og garanterer, at: (i) du har lovlig ret til at bruge et eller flere kredit- eller betalingskort eller andre betalingsmetoder i forbindelse med en ordre, og at (ii) de oplysninger, du giver os, er sande, korrekte og fuldstændige.

  Ved at indsende sådanne oplysninger giver du os ret til at give oplysningerne til tredjeparter, der behandler betalinger, med henblik på at lette gennemførelsen af din ordre.

  Annullering af ordre

  Vi forbeholder os ret til at afvise eller annullere din ordre til enhver tid af visse årsager, herunder, men ikke begrænset til:

  • Varernes tilgængelighed
  • Fejl i beskrivelsen eller priserne for Varer
  • Fejl i din ordre

  Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere din ordre, hvis der er mistanke om svindel eller en uautoriseret eller ulovlig transaktion.

  Rettigheder til at annullere din ordre

  Alle varer, du køber, kan kun returneres i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og vores returpolitik.

  Vores returpolitik udgør en del af disse vilkår og betingelser. Læs venligst vores Returpolitik for at få mere at vide om din ret til at annullere din ordre.

  Din ret til at annullere en ordre gælder kun for varer, der returneres i samme stand, som du modtog dem. Du skal også medbringe alle produktets instruktioner, dokumenter og indpakninger. Varer, der er beskadiget eller ikke er i samme stand, som du modtog dem, eller som er slidt ud over at åbne den originale emballage, vil ikke blive refunderet. Du bør derfor passe rimeligt på de købte varer, mens du er i din besiddelse.

  Vi refunderer dig senest 14 dage fra den dag, hvor vi modtager de returnerede varer. Vi vil bruge samme betalingsmiddel, som du har brugt til ordren, og du vil ikke pådrage dig nogen gebyrer for en sådan tilbagebetaling.

  Du har ikke ret til at annullere en ordre på levering af en af følgende varer:

  • Levering af varer, der er fremstillet efter dine specifikationer eller tydeligt personliggjort.
  • Levering af varer, som ifølge deres art ikke er egnet til at blive returneret, som hurtigt forringes, eller hvis udløbsdato er overskredet.
  • Levering af varer, som ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som ikke er forseglet efter levering.
  • Levering af varer, der er købt på udsalg eller i forbindelse med et rabattilbud.
  • Levering af varer, som efter levering ifølge deres art er uadskilleligt blandet med andre varer.
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis ydelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke, og du har anerkendt, at du har mistet din fortrydelsesret.

   

  Tilgængelighed, fejl og unøjagtigheder

  Vi opdaterer løbende vores udbud af varer på tjenesten. De varer, der er tilgængelige på vores tjeneste, kan være fejlprissat, beskrevet unøjagtigt eller ikke være tilgængelige, og vi kan opleve forsinkelser i opdateringen af oplysninger om vores varer på tjenesten og i vores reklamer på andre websteder.

  Vi kan ikke og garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger, herunder priser, produktbilleder, specifikationer, tilgængelighed og tjenester. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere oplysninger og til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser til enhver tid uden forudgående varsel.

   

  Prisen

  I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

  I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for den erhvervsdrivendes kontrol, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet.

  Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.

  Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette, og:
  1. de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
  2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

  Leveringsstedet er i henhold til § 5, stk. 1, i lov om omsætningsafgift af 1968 det land, hvor transporten begynder. I dette tilfælde finder leveringen sted uden for EU. Post- eller kurerfirmaet opkræver derfor importmoms og/eller toldklareringsomkostninger hos kunden. Derfor vil iværksætteren ikke opkræve moms.

  Der tages forbehold for tryk- og satsfejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og satsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

   

  Betalinger

  Alle varer, der købes, er underlagt en engangsbetaling. Betalingen kan foretages via forskellige betalingsmetoder, som vi har til rådighed, f.eks. Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kort eller onlinebetalingsmetoder (f.eks. PayPal, Google Pay, Apple Pay).

  Betalingskort (kreditkort eller betalingskort) er underlagt valideringskontrol og godkendelse fra din kortudsteder. Hvis vi ikke modtager den nødvendige godkendelse, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende levering af din ordre.

   

  Brugerkonti

  Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, der til enhver tid er korrekte, fuldstændige og aktuelle. Hvis du ikke gør dette, udgør det en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores tjeneste.

  Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, som du bruger til at få adgang til tjenesten, og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er til vores tjeneste eller en tredjeparts sociale medietjeneste.

  Du accepterer, at du ikke må videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os, når du bliver opmærksom på brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

  Du må ikke som brugernavn bruge navnet på en anden person eller enhed eller et navn, der ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder tilhørende en anden person eller enhed end Dig uden passende tilladelse, eller et navn, der på anden måde er stødende, vulgært eller obskønt.

   

  Intellektuel ejendomsret 

  Tjenesten og dens oprindelige indhold (undtagen indhold leveret af dig eller andre brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver virksomhedens og dens licensgiveres eksklusive ejendom.

  Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både landet og i andre lande.

  Vores varemærker og handelsmærker må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabet.

   

  Din feedback til os

  Du overdrager alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i al feedback, som du giver virksomheden. Hvis en sådan overdragelse af en eller anden grund ikke er effektiv, accepterer du at give virksomheden en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, reproducere, afsløre, give underlicens, distribuere, ændre og udnytte sådan feedback uden begrænsning.

   

  Links til andere websteder

  Vores tjeneste kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, som ikke ejes eller kontrolleres af selskabet.

  Virksomheden har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, fortrolighedspolitikker eller praksis på tredjeparts websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at selskabet ikke er ansvarligt eller ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

  Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for alle tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

   

  Opsigelse

  Vi kan opsige eller suspendere din konto øjeblikkeligt, uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsagen, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

  Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot ophøre med at bruge tjenesten.

   

  Begrænsning af ansvar

  Uanset eventuelle skader, som du måtte pådrage dig, er selskabets og dets leverandørers fulde ansvar i henhold til enhver bestemmelse i disse vilkår og dit eneste retsmiddel for alt det foregående begrænset til det beløb, som du faktisk har betalt via tjenesten eller 100 USD, hvis du ikke har købt noget via tjenesten.

  I det maksimale omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan Selskabet eller dets leverandører under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, tab af data eller andre oplysninger, for driftsafbrydelse, for personskade, tab af privatlivets fred, der skyldes eller på nogen måde er relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesten, software fra tredjepart og/eller hardware fra tredjepart, der anvendes sammen med tjenesten, eller på anden måde i forbindelse med nogen bestemmelse i disse vilkår), selv om selskabet eller en leverandør er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selv om afhjælpningen ikke opfylder sit væsentlige formål.

  Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke finder anvendelse. I disse stater vil hver parts ansvar være begrænset i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

   

  “Som beset” og “som tilgængeligt” ansvarsfraskrivelse

  Tjenesten stilles til rådighed for dig “SOM BESET” og “SOM TILGÆNGELIGT” og med alle fejl og mangler uden nogen form for garanti. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Selskabet sig på egne vegne og på vegne af dets associerede selskaber og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere udtrykkeligt alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, stiltiende, lovbestemte eller på anden måde, med hensyn til Tjenesten, herunder alle stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse, samt garantier, der måtte opstå i forbindelse med handel, udførelse, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning af ovenstående giver selskabet ingen garanti eller løfte om og giver ikke nogen form for erklæring om, at tjenesten vil opfylde dine krav, opnå de ønskede resultater, være kompatibel eller fungere sammen med anden software, applikationer, systemer eller tjenester, fungere uden afbrydelser, opfylde standarder for ydeevne eller pålidelighed eller være fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

  Uden at begrænse det foregående giver hverken selskabet eller nogen af selskabets udbydere nogen form for repræsentation eller garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende: (i) med hensyn til tjenestens drift eller tilgængelighed eller de oplysninger, det indhold og materialer eller produkter, der er inkluderet heri; (ii) at tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller aktualiteten af oplysninger eller indhold, der leveres via tjenesten; eller (iv) at tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af selskabet er fri for virus, scripts, trojanske heste, orme, malware, timebomber eller andre skadelige komponenter.

  Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer garantier eller begrænsninger af gældende lovbestemte rettigheder for en forbruger, så nogle af eller alle ovenstående udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Men i sådanne tilfælde skal udelukkelserne og begrænsningerne i dette afsnit anvendes i det omfang, det er muligt i henhold til gældende lovgivning.

   

  Løsning af tvister

  Hvis du har problemer eller tvister vedrørende Tjenesten, accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte Virksomheden.

   

  Forsendelse

  Forsendelsesbetingelserne gælder kun for Danmark.

  Vi bestræber os på at levere din ordre til den leveringsadresse, du angiver, når du afgiver din ordre.

  Når du har afgivet din ordre, modtager du sporingsoplysninger om din ordre inden for 24 timer på hverdage. I nogle tilfælde kan det tage længere tid at få sporingsoplysningerne. Vi sender dig derefter sporingsoplysningerne så hurtigt som muligt.

  På forsendelsestidspunktet er den gennemsnitlige leveringsdato 5-8 dage. Vi kan underrette dig, hvis vi forventer at overskride den forventede leveringsdato, men vi er ikke ansvarlige over for dig for tab, ansvar, omkostninger, skader eller udgifter, der opstår som følge af en forsinket levering, i det omfang det er tilladt ved lov.

  Vi er muligvis ikke i stand til at levere produkter til visse steder. I sådanne tilfælde vil vi informere dig og sørge for, at ordren annulleres og refunderes, eller at ordren leveres til en anden leveringsadresse, som du har bekræftet.

  Risikoen for produktet overgår til dig ved levering til leveringsadressen, medmindre leveringen forsinkes, fordi du ikke har overholdt dine forpligtelser i henhold til disse vilkår. Risikoen overgår på den dato, hvor leveringen ville have fundet sted, hvis du ikke havde overholdt dine forpligtelser.

  Hvis du ikke er i stand til at acceptere levering eller afhentning af din ordre, kan vi give dig et kort med instruktioner om en ny levering eller afhentning af fragtmanden.

  Hvis levering eller afhentning forsinkes på grund af din urimelige nægtelse af at acceptere levering, eller hvis du ikke accepterer levering eller afhenter din ordre hos transportøren, kan vi opkræve dig for alle andre omkostninger, som vi har haft i forbindelse med returnering af ordren til afsenderen, uden at dette berører andre rettigheder eller retsmidler, som vi har til rådighed.

   

  For brugere i den Europæiske Union (EU)

  Hvis du er forbruger i EU, er du underlagt alle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

   

  Overholdelse af lovgivningen i Hong Kong

  Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er omfattet af en embargo fra Hongkongs regering, eller som Hongkongs regering har udpeget som et land, der støtter terrorister, og (ii) du ikke er opført på nogen liste over forbudte eller begrænsede parter, der er udarbejdet af Hongkongs regering.

   

  Adskillelighed og fritagelse

  Adskillelighed

  Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være uigennemførlig eller ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at opfylde formålet med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning, og de resterende bestemmelser vil fortsat være fuldt ud gældende.

  Fritagelse

  Medmindre andet er fastsat heri, skal undladelse af at udøve en rettighed eller kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts mulighed for at udøve en sådan rettighed eller kræve en sådan opfyldelse på et hvilket som helst tidspunkt derefter, ligesom et afkald på en overtrædelse ikke udgør et afkald på en efterfølgende overtrædelse.

   

  Oversættelse tolkning

   Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste. Du accepterer, at den originale engelske tekst skal have forrang i tilfælde af en tvist.

   

  Ændringer af disse vilkår og betingelser

  Vi forbeholder os retten til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, før nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

  Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste efter at disse revisioner er trådt i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du holde op med at bruge hjemmesiden og Tjenesten.

   

  Virkomhedsdata

  Virksomhedens navn: WAE-commerce Limited

  Virksomhedens registreringsnummer: 74265751

  CR company number: 3174776

  Adresse: 2301 Bayfield Building

  Gade: 99 Hennessy Road

  Område: Wan Chai

  By/land: Hong Kong (China)

   

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os:

  Du kan kontakte os via e-mail: service@luxaliva.dk

  24/7 Kundeservice

  Kontakt: service@luxaliva.dk

  Nem betaling

  Tillidsfuld og sikker checkout

  Hurtig forsendelse

  Forsikret med PostNord

  Gratis levering

  På ordrer over 299 kr